Återkom från Etiopien på tisdagens eftermiddag. På tåget från Göteborg skrev jag följande på Facebook:

Måndag: c:a 500 km bilresa, Harer–Addis Abeba, tog c:a tolv timmar. Måndag–tisdag: c:a 6 000 km flygresa, Addis Abeba–Göteborg, tog också c:a tolv timmar. Om en halvtimme hoppas jag vara hemma i Halmstad! Före avresan i går kväll hälsade pastor Dawit Tufa bl a med en vers från Ps 32: ”… den som förtröstar på HERREN omger han med nåd”. Det är visserligen sant!

I samband med besöket gavs anledning till samtal med ledningen för de två lutherska kyrkorna i Etiopien. Jag saxar från min färdigskrivna rapport:

Annandag påsk i Sverige – en helt vanlig måndag i Etiopien eftersom man följer Östkyrkans kalender; påsken infaller först i början av maj – ägnades åt samtal med representanter för litteraturarbetet i Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC) och Mekane Yesus-kyrkan (EECMY). Pastor Mekonnen Geremew och Dereje Tilahun redogjorde för genomförda och pågående litteraturinsatser med stöd från Lutheran Heritage Foundation och Evangelisk Litteraturmission Scriptura. År 2010 utgavs Konkordieboken på amhariska (1 000 ex), en upplaga som redan är slut. Därför pågår en revision i förhoppning om tryckning av en ny upplaga, huvudsakligen finansierad av Scriptura. Utöver denna storsatsning finns planer på ett varierat utbud av böcker på evangelisk-luthersk grund, åtminstone ett par boktitlar per år.

På eftermiddagen gavs tillfälle att möta EECMY-presidenten Wakseyoum Idosa på EECMYs huvudkontor i Addis Abeba. Träffen hade arrangerats med hjälp av Mekonnen Geremew och Dereje Tilahun. I drygt en timmes samtal gavs möjlighet till uppdatering av den kyrkliga situationen i Etiopien och i Sverige, inklusive de drastiska åtgärder som vidtagits av EECMY gentemot Svenska kyrkan p g a beslutet i Sverige om vigsel för samkönade relationer. Presidenten var påtagligt öppen och redogjorde för hur saken hanterats internt i EEMCY och sedan vilka åtgärder som vidtagits gentemot kyrkorna Sverige och respektive USA (ELCA).

Jag framförde vårt varma tack från Missionsprovinsens sida, för den bekännelse som EECMY framhållit i frågan. Samtalet upplevdes enligt min bedömning som tydligt och innerligt, antagligen p g a tidigare förd korrespondens oss emellan inklusive det sammanträffande jag fick med presidenten vid LCMS-konferensen i Atlanta i månadsskiftet oktober-november 2012 (jfr bloggen: Kontakten avbruten).

Med all respekt för EECMYs hantering av ärendet gentemot Svenska kyrkan, pekade jag på vikten av att EECMY fortsättningsvis tänker på ”den rest” som finns i Sverige, d v s de grupperingar som inte följer Svenska kyrkans linje om samkönade äktenskap. Utöver Missionsprovinsen nämnde jag bl a Kyrklig Samling för Bibel och Bekännelse. Även Evangeliska Fosterlandsstiftelsen behöver hjälp, stöd och uppmuntran att göra ett fortsatt rätt vägval i sin problematiska situation. EECMY-presidenten hade förståelse för detta och vi berörde olika tänkbara sätt att upprätthålla en fruktbar kontakt mellan bekännelsetrogna kristna i Etiopien och Sverige.

I den snart gångna veckan noterar jag att EECMY uppmärksammats i såväl Sverige som i USA – två läsvärda artiklar:

Kyrklig samlings stora seger i kyrkokampen

Ethiopian Lutheran leader visits LCMS to ‘strengthen relationship’