Har återvänt efter några dagar i den finländska huvudstaden. Fick i går vara med om en mäktig högtid: Biskopsvigning i Helsingfors. Mer om detta så småningom.

I dag firades högmässa i Barnabas-församlingen i Helsingfors. Ett trettiotal personer, flera barnfamiljer, deltog i gudstjänsten som genomgående är på engelska. Några medlemmar har sina rötter i Kenya och Tanzania, men det finns också finska familjer och enskilda som har erfarenhet från kortare eller längre utlandsvistelser. Man har medvetet eller omedvetet präglats av mångkulturella sammanhang och valt att fira gudstjänst i en internationell miljö. Måste erkänna att jag inte är helt främmande för detta fenomen – därför är det inte svårt att känna sig hemma i en sådan kontext!

Pastor Richard Ondicho Otisa ledde gudstjänsten och själv hade jag fått kallelsen att predika Guds ord och bistå vid den heliga nattvarden.

Pastor Richard är kenyan, gift med Kirsi, och de har tre barn. Jag mötte Richard i Kenya på 80-talet, då var han en ung student och en aktiv kristen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Så småningom begav sig Richard till Mwika, Tanzania där han studerade teologi i fem år. År 2001 ordinerades han till präst och flyttade till Finland. Sedan dess har Richard fortsatt sina teologiska studier och haft deltidstjänster i finska Lutherstiftelsen. Numera innehar han en halvtidstjänst som pastor i Barnabas-församlingen. Läs mer om Richard på församlingens hemsida – här.

Den nyvigde biskopen Risto Soramies hade mött fram och vid gudstjänstens slut framförde han en hälsning och välkomnades i sin tjänst med ett spontant jubel!