På Missionsprovinsens i Sverige hemsida har nyligen en artikel uppdaterats: Internationella kontakter. Det gäller framför allt kompletterande information från mitt besök i Etiopien och om biskopsvigningen i Helsingfors den 4 maj 2013.

Beträffande vigningen har saken uppmärksammats i media och på hemsidor – några exempel:

Biskop Risto Soramies predikan är tillgänglig på engelska: Installation Sermon.