För en månad sedan skrev jag en kortfattad blogg om ”vardagen” i Missionsprovinsens verksamhet. Antydde bl a några aktuella frågeställningar / ärenden inför ett kommande sammanträde i Missionsprovinsens Missionsråd: Tre sammanträdesdagar.

Vem kunde tro att något så vardagligt skulle få en stor rubrik en månad senare? Det finns uppenbarligen ointresserade bloggläsare som smygtittar på Missionsprovinsens hemsida!

I Kyrkans tidning (16/5) finns en artikel med rubriken Missionsprovinsen tar steg mot eget samfund (har ännu inte kunnat finna artikeln på tidningens hemsida). I texten har man kommenterat och citerat från bloggen:

Missionsbiskop Roland Gustafsson skrev om frågan på Missionsprovinsens blogg på nätet inför Missionsrådets sammanträde i slutet av april: ”Ett antal strategiska frågor finns också på bordet, t ex överväganden om Missionsprovinsen bör registreras som trossamfund…”.

I artikeln redogör provinssekreterare Bengt Birgersson sakligt för den diskussion som pågår om Missionsprovinsens framtida status – egentligen inget nytt i sammanhanget. Formuleringen ”ett fritt icke-territoriellt stift i Svenska kyrkans andliga tradition” övervägs och diskuteras bland sympatisörer, understödjare, i koinonior och inom Missionsprovinsens olika organ.

Artikelns ”tonläge” ger en antydan om ett visst önsketänkande. En väckt frågeställning blir ett påstående, som rubriken anger. Den melodin känner vi igen från de nordiska folkkyrkornas officiella företrädare, s k bekännelsetrogna får veta var exit-skylten är. Nåväl, vi tackar för uppmärksamheten och inbjuder till gudstjänst, som provinssekreteraren formulerar det i artikeln: Vi vill se framåt. Vår viktigaste uppgift är att bygga nya församlingar, där Guds ord och sakramenten är i centrum.

Tidningen Världen idag läser förmodligen inte mina bloggar, men man sneglar tydligen på Kyrkans tidning mellan varven. I går fanns en artikel med en nyanserad rubrik – en frågeställning: Missionsprovinsen blir samfund? Artikelns avslutning visar att Världen idag har viss insikt i Kyrkans tidnings ”tonläge”:

Provinsen beskriver sig självt som ”ett fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan”, men kyrkan har valt att se på Missionsprovinsen som ett fristående samfund, som den inte har något samarbete med.

Flera präster har blivit avkragade – förlorat rätten att verka som präster i Svenska kyrkan – på grund av deras engagemang inom Missionsprovinsen.

Tillbaka till Kyrkans tidnings pappersupplaga (nr 20, sidan 6). Artikeln om Missionsprovinsen får utrymmesmässigt en knapp halv sida. I marginalen, omedelbart intill artikeln, finns en notis med rubriken Göteborgs biskop i prideparad där man kan läsa följande:

29 maj till 2 juni är det West Pride i Göteborg. West Pride lyfter fram normkritik och homo-, bi-, trans- och queerpersoners livssituation och vill verka för ett klimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Festivalen avslutas med parad genom Göteborg.

–Då kommer jag stolt att vandra med i paraden och vill uppmuntra er i Göteborgs stifts församlingar att göra detsamma, skriver biskop Per Eckerdal på Göteborgs stifts hemsida.

Tidigare i veckan har jag reflekterat över detta i en icke så oansenlig blogg med rubriken: Bekymrad.