Veckan går mot sitt slut – en arbetsam sådan. Mitt i allt har jag med vånda burit på information som jag tog del av på söndagskvällen och under de påföljande dagarna. Förra helgen genomfördes en missionshögtid i Helsingfors, där ett homosexuellt par välsignades för missionstjänst i Kambodja. Tag del av ett antal artiklar i ärendet:

Är detta möjligt? Kan verkligen något sådant inträffa i ett kristet sammanhang – och i samband med en högtidlig missionsfest?

I efterhand har Kyrkpressen via sin ledare förtydligat och analyserat vad som gjordes / inte gjordes före, under och efter evenemanget: Missionsfolket fick inte välja.

Man kan fundera över och utifrån Guds ords ljus pröva om detta kaotiska vägval kan vara initierat och välsignat av den Helige Ande? Om den genomförda missionshögtiden är relevant utifrån den av Herren givna missionsbefallningen?

Vännen Henrik Perret i Finland skrev tänkvärt under söndagen på Facebook:

Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl, 2 Kor. 11:4.

Jag har idag funderat mycket på orden ”då fördrar ni det bara alltför väl”.

Dagens händelser har upprört många. Men alltför många tycks svälja beslutet. Det ser vi också av tidigare fattade beslut.

Är inte detta det mest allvarliga i dagens händelser?

Det har varit tunga veckor här i juni månad. I Göteborg respektive Helsingfors hölls inom en veckas tid manifestationer som kristna i våra nordiska länder knappast trodde skulle kunna inträffa – märk väl: i kristen regi!

På Göteborgs stifts hemsida rapporteras i efterhand om avslutningen av West Pride-paraden:

Bakom ”Kyrkan på West Pride”-banderollen gick ett 80-tal personer. Biskop Per Eckerdal gick med i paraden för första gången och fick såväl applåder som heja-rop av människor utmed vägen. En omgjord variant av ”Pärleporten” sjöngs: ”Han har öppnat garderoben, så att jag kan komma ut…”

Läs notisen i sin helhet: Regnbågsparaden viktig manifestation.