På Missionsprovinsens hemsida har vi nyligen publicerat notisen Besök från Eritrea. Mötet med den eritreanske gästen Temesghen Berhane satte för min del igång en process. Mina kontakter med Eritrea går tillbaka till början av 1990-talet. Efter drygt tio års missionstjänst i Kenya, tillträdde jag i september 1991 tjänsten som ELM-BVs missionssekreterare. Det innebar ansvar för kontakter med ELM-BVs samarbetskyrkor i Eritrea, Etiopien och Kenya.

I november 1991 besökte jag för första gången Eritrea. Ett halvår tidigare hade den mångåriga konflikten med grannlandet Etiopien avslutats och en provisorisk regering tillsatts. Missionens fältrepresentant skrev bl a följande i sin årsrapport:

Roland Gustafsson höll under sitt besök i november en kort kurs för församlingspräster. De lyssnade och var tacksamma för vad de fick höra och gav uttryck åt att vilja höra mer.

I oktober 1993 gjordes nästa besök, som kortfattat kommenterades från min sida i årsrapporten:

Besöket var uppskattat av missionärer så väl som av våra eritreanska bröder. Man kunde förnimma en förnyad optimism.

Nästa besök inföll i november 1994 och utgjorde en viktig pusselbit rent missionsstrategiskt med avseende på relationen mellan mission och kyrka. Jag kommenterade det kortfattat i årsrapporten:

Förhandlingarna var sakliga och inte minst vigningen av evangelisten Jaasu Tesfay till präst vid söndagens gudstjänst blev en högtidlig avslutning.

I november 1995 var det dags igen. Bl a fördes ingående samtal om etablering av kurscenter och musikskola i Asmara.

Under åren 1996–2001 hade biträdande missionssekreteraren Per-Martin Hjort huvudsakligt ansvar för kontakterna med Eritrea. I november 1998 gjorde vi tillsammans ett veckolångt besök i Eritrea, bl a för att bevittna förverkligandet av en musikskola – ett projekt som fortfarande är i funktion. Min kollega skrev en intressant artikel om vårt besök i tidningen Till Liv, nr 1 / 1999: Förlorad och återfunnen.

I november 1999 gjorde jag ett nytt besök i Eritrea. På grund av gränskonflikter hade krig ånyo brutit ut mellan Etiopien och Eritrea. I decembernumret av tidningen Till Liv rapporterades bl a följande:

Trots krigshot och brister på resurser finns en stor optimism och vilja att ta vara på och förvalta de gåvor som Gud gett och ger till sin församling. Den nationella, självständiga kyrkan utrustas av Gud att ta ansvar för församlings- och missionsarbetet.

Nästa besök inföll i april 2002, bl a med närvaro vid den nationella kyrkans årsmöte.

Vid besöket i mars–april 2004 fokuserades på en förestående sammanslagning av de två lutherska kyrkorna i Eritrea, men också undervisningsinsatser. Skrev om läget i landet och kyrkorna i tidningen Till Liv, nr 6 / 2004, under rubriken Kampsituation och andlig ledarskapskris i Eritrea.

I oktober 2005 innehöll besöket överläggningar om förestående kyrkosammanslagning. Skrev rätt utförligt om detta i tidningen Till Liv, nr 11 / 2005: 140 år av mission i Eritrea.

Samma år hade jag ingående samtal med Anders Sjöberg, dåvarande missionsföreståndare i EFS. Det resulterade i en tidningsartikel i Till Liv, nr 11 / 2005, sidorna 12–15. Artikeln kan läsas i tidningens pdf-format – här.

Vid besöket i maj 2006 konstituerades Evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea (ELCE) under högtidliga former. Händelsen dokumenterades i EFS Budbäraren, nr 11 / 2006:

I februari–april 2007 undervisade jag på det teologiska seminariet i Beleza. 19 studenter påbörjade sina studier år 2005 och min punktinsats blev företrädesvis i missionsvetenskap. Jag bloggade rätt friskt under tiden i Eritrea och har tagit fram ett urval som i någon mån speglar insatserna och situationen inom kyrkan:

De tre månaderna i Eritrea satte oförglömliga spår, att under en längre tid få erfara kontexten och de kristnas situation. Under denna tid lärde jag även känna Temesghen Berhane som nu befinner sig på besök i Sverige.

I mars 2009 besökte jag Eritrea för sista gången under min tjänst i ELM-BV (aslutades i augusti 2010). Skrev ett antal bloggar och en artikel under / efter besöket:

Intresserade kan via ett par publikationer få god insikt i missionsarbetets utveckling i Eritrea:

  • Bakgrunden till och framväxten av en luthersk kyrka i Eritrea, 1911–1932 av Alazar Menghestu. Läs en artikel av författaren i tidningen Till Liv, nr 2 / 2010: Mission – i går, i dag, i morgon.
  • Kenisha – The Roots and Development of the Evangelical Church of Eritrea 1866-1935 av Karl Johan Lundström och Ezra Gebremedhin. Boken har recenserats av Rune Imberg i tidningen Till Liv, nr 7–8 / 2012: Kenisha.