Om Gud vill går färden norrut i morgon. Avståndsmässigt rör det sig om drygt 150 mil. För c:a ett år sedan passerade min hustru och jag dessa bygder med bil på väg till Tromsö i Norge: Midnattssol. Denna gång företas resan huvudsakligen med flyg. På Missionsprovinsens hemsida har vi en notis om resan: Besök i Norrland.

I Norrbotten dominerar den laestadianska fromheten. Noterade i går att Kyrkans tidning i sitt senaste nummer har information om och från dessa bygder: Dubbelnummer av KT med massor av läsning. Får se om jag hinner sticka inom biblioteket och kolla upp artikeln.

I Västerbotten blir det primärt kontakter med ELM-BV-sammanhangen, framför allt på Missionsgården Fridhem. På begäran biträder jag i konfirmandundervisning (återträff), i ett par kvällsmöten och har samtal med ledningen i regionen.

Evangelisk Luthersk Församling Umeå har nyligen ansökt om och av Missionsrådet beviljats medlemskap som koinonia i Missionsprovinsen (artikel i Sändebrevet, juni–juli 2013): Ny koinonia i Västerbotten.