Veckan i Norrbotten / Västerbotten har varit givande. Kyrkodagen i Korpilombolo utföll väl, c:a 40 personer deltog i högmässan och något färre i samband med eftermiddagsprogrammet. För min del var det värdefullt att få ta del av hur det kyrkliga läget gestaltar sig i regionen. Det finns fortfarande några ”levande fickor” i det svensk-kyrkliga sammanhanget. Läget i de laestadianska leden är svårt att få grepp om, men många säger att det är ”spretigt”. Den lilla gudstjänstgemenskapen i Korpilombolo, under pastor Anders Alapääs ledning, är ett lovvärt initiativ. Vi bör på allt sätt uppmuntra och stödja detta!

Hade fyra dagars vistelse på Missionsgården Fridhem i Vännäs med diverse åtaganden. En konfirmandgrupp hade återträff, där jag inbjöds att undervisa om Nådens medel och om De yttersta tingen. Vidare, två kvällsmöten i Varmvattnet respektive Gullsjö. Dessutom angenämt sammanträffande och konstruktiva samtal med styrelserna för de två församlingarna i regionen, Umeå och Vännäs, inklusive ELM Nord.

Sitter på tåget från Stockholm till Göteborg, med beräknad sen ankomst till Halmstad. I min tillbakablick och reflektion konstaterar jag att det, mitt i den andliga lågkonjunkturen, finns ljuspunkter och glädjeämnen också i de norra delarna av vårt fosterland.

Försöker uppdatera mig på aktuella händelser i hem- och utland.

I Finland har en minister gjort ett uttalande, att det finns tillfällen i samhälle och kyrka då man måste lyda Gud mer än människor. Uttalandet har vållat en hel del debatt. Tag del av ett par artiklar i ämnet:

Missourisynoden (LCMS, Lutheran Church–Missouri Synod) arrangerar sitt konvent under tiden 20–25 juli 2013. Nyligen har val genomförts och sittande president, Matthew C Harrison, har återvalts för en andra period (2013–2016):