Sverige-vännen Christopher C. Barnekov, bosatt i Fort Wayne i USA, har vid olika tillfällen presenterats på Missionsprovinsens hemsida. Tidningen Kyrka & Folk publicerade i september 2011 en värdefull artikel om honom: Han lade Skandinavien på mitt hjärta.

Under årens lopp har ett antal teologie studerande från Sverige och Finland varit inneboende hos Chris Barnekov, t ex pastor Daniel Brandt: Hälsning från Fort Wayne.

I dagarna har Chris förnyat sin hemsida, där aktuella nyheter från kyrka och samhälle i Norden publiceras: Scandinavia House Fort Wayne.

En äldre utgåva av hans hemsida finns kvar: Scandinavia House.