I dagarna pågår Wisconsinsynodens konvent (Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, WELS) i New Ulm, Minnesota, under temat In Christ Alone.

Noterbart är den tendens till öppning som finns i relationen mellan WELS och LCMS. Kyrkorna har gemensamma rötter: lutheraner från Tyskland flyttade under 1800-talet till USA och etablerade ett evangelisk-lutherskt kyrkosamfund. En konflikt på 1900-talet ledde till att WELS och LCMS år 1961 gick skilda vägar.

Vid det pågående konventet finns observatörer på plats från LCMS: President Schroeder Remarks about Missouri Synod.

I Norden finns inga direkt liknande relationer mellan kristna från olika lutherska kyrkosamfund. Dock upprätthålls nätverks-kontakter, t ex genom det som kallas Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens, NELK, som regelbundet arrangerar teologiska konferenser.