Förra året deltog jag tillsammans med min hustru på ett sommarläger i Tromsö, arrangerat av organisationen For Bibel og Bekjennelse (FBB), något jag redogjorde för i bloggen: Midnattssol.

Med glädje konstaterar jag via nätet att FFBs sommarmöte för innevarande år genomförts på ett tillfredsställande sätt – se notisen: Fullt hus og solid forkynnelse. Notera att man via FBBs hemsida kan ta del av föredragen på ett eller annat sätt, d v s för avlyssning eller i skriftlig form.

Den 13–14 september arrangerar FBB ett seminarium i Oslo med ett antal intressanta frågeställningar: Seminar i september 2013. Missionsprovinsen i Sverige avser att delta på konferensen.