International Lutheran Council (ILC) är en världsvid organisation för evangelisk-lutherska konfessionella kyrkor. Vart tredje år arrangeras en teologisk konferens för medlemskyrkorna. Under den gångna veckan hölls en konferens i Palanga, Litauen. En rapport finns i artikeln: 2013 ILC World Seminaries Conference.

Med förundran, tacksamhet och glädje noterar jag att en av föredragshållarna var en av mina tidigare elever vid Matongo Lutheran Theological College i Kenya, rektor och numera biskop Joseph Ochola Omolo. Tag del av hans intressanta föredrag: Saturday Sessions at the World Seminaries Conference.

Jag hade själv förmånen att som observatör delta i en liknande konferens som hölls för tre års sedan i Fort Wayne, USA, något som jag skrev om i bloggen: Konferens.

Den största kyrkan i ILC är Missourisynoden (LCMS), som i juli hade sitt konvent – jfr bloggen: LCMS-konvent.

Nyligen intervjuades den återvalde presidenten Matthew C. Harrison om läget i LCMS och om framtiden: Harrison addresses joys, challenges for Synod.