Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) är en missions- och kyrkohistorisk företeelse i vårt land allt sedan mitten av 1800-talet. Under min tjänstetid i ELM-BV hade jag regelbundna kontakter med missionsorganisationen, företrädesvis genom ÖSMs stöd till mission i utlandet via ELM-BV – särskilt med fokus på arbetet i Etiopien.

I tidningen Kyrka & Folk (nr 34–35/2013) finns en artikel om ett jubileumsfirande: Östra Smålands Missionsförening 150 år.

Händelsen uppmärksammades också i lokalpressen: Östra Smålands Missionsförening firade 150 år.

Missionsprovinsen har indirekta kontakter med ÖSM genom att en av våra pastorer, Gunnar Andersson, har deltidstjänst i organisationen och han är dessutom redaktör för ÖSMs organ Missionsbladet. Samme pastor har också ansvaret för gudstjänstgemenskapen Tabor i Kisa.

Vi instämmer gärna i gratulationerna av det firade jubileet och ber om Guds rikes fortsatta utbredning i Östra Småland med omnejd!