Har tidigare redogjort för hur vänner i Norge och Finland blivit fråntagna sina ämbeten i folkkyrkorna: Skärpt tonläge.

Redan under sommaren fanns antydningar om att biskop Risto Soramies skulle ställas till svars inför den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, varför biskopen gjorde en sammanställning om sin situation: Soramies svar till Tammerfors domkapitel.

Beslut fattades i går:

Biskop Soramies har nu avkragats på samma sätt som sin föregångare: Bishop Väisänen defrocked.

Henrik Perret skriver om ärendet på sin blogg under rubriken Ännu en utvisning.

Omständigheterna kring beslutet har publicerats av Tammerfors domkapitel: Risto Soramies määrättiin menettämään pappisvirkansa.