På söndag gör jag mitt första officiella besök i gudstjänstgemenskapen Tabor, Kisa, i södra Östergötland. Det är snart ett år sedan man anslöt sig: Tabor i Kisa – ny koinonia i Missionsprovinsen.

För c:a fem år sedan var jag på gudstjänstbesök i Kisa, i förlängningen av ett besök i Östra Smålands Missionsförening (ÖSM), då i egenskap av min tjänst i ELM-BV.

I dessa bygder har ÖSM haft ett omfattande missionsarbete. I somras firades ett jubileum, något som uppmärksammats i en tidigare blogg: ÖSM 150 år.