I helgen arrangeras en teologisk konferens i Hillerød, Danmark. Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens (NELK) startades 2004 och har sedan dess mötts nästan årligen. Målsättningen är att kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen. Förhoppningen är att på så sätt stärka tron, den andliga enheten och få ljus över vägen framåt. En bakgrund för NELK finns – här.

I maj 2010 deltog jag vid konferensen i Vasa. Skrev senare om en del observationer från den konferensen under rubriken Nätverk, vilket ledde till diskussion / kommentarer med många inslag.

I år hoppas jag kunna vara med två dagar, fredag–lördag: Vejen frem 13. Det går antagligen att följa konferensen via nätet – se här.