Med intresse följer jag arbetet i Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland. Nyligen publicerades en artikel om stiftets utveckling i Svenskfinland, d v s i de områden där det firas gudstjänster på svenska: Vänbrev hösten 2013.

Stiftet ger ut en tidskrift Pyhäkön Lamppu (Helgedomens Lampa). I nr 5 / 2013 finns en artikel på svenska i ämnet Ekumenik (sid 12–13) – länken finns här.

Frågor kring ekumenik behandlas också i Missionsprovinsens Prästkollegium möte som hålls i Göteborg torsdagen den 24 oktober. En rapport från dagen förmedlas så småningom.