Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) inbjuder i veckan till en konferans i Oslo: ELN arrangerer konferanse. Temat är: Vær frimodig og sterk! Ser bl a fram emot att få träffa och lyssna till generalsekreteraren i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY), pastor Berhanu Offga, som jag mött i andra sammanhang. Han skall tala över ämnet: Confidence in the Bible – Consequences for Life; an African Perspective.