Dagen firas till minne av att Martin Luther spikade upp de 95 teserna på slottskyrkans port i Wittenberg, den 31 oktober 1517. I teserna krävde han att kyrkan skulle förnya sig, vilket blev inledningen till reformationen. I Sverige har vi ingen påtaglig tradition för denna dag, vilket är fallet i flera andra länder. Se Reformation Day.

Ett par aktuella artiklar om Reformationsdagen och om det s k Halloween-firandet: