Inför den instundande helgen funderar jag över hur många ”träffar” tidningen Kyrka & Folk haft / har under fliken Gudstjänsttider? Tidningen vill, om jag förstått det rätt, vara upplysande angående information om gudstjänster som firas i Ande och sanning i vårt allt mer utarmade land – andligen sett.

Själv förbereder jag mig för åtaganden i Halmstad respektive Göteborg. Med apostelns anvisning i åtanke vädjar jag om omsorgsfull uppföljning: Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör (Ef. 6:19–20).