Jag har under de gångna åren skrivit några bloggar om det projekt som planerats och som numera pågår i Tyskland:

Under den snart gångna veckan har en del information publicerats om den fastighet som skall inrymma ett lutherskt undervisnings- och missionscenter. Renoveringsarbetet har påbörjats:

Planeringen för Luther-jubiléet 2017 fortsätter, bl a genom ett samråd mellan två lutherska organisationer: International Lutheran Council (ILC) och Lutheran World Federation (LWF):

Planerna för 2017 kan studeras via följande hemsidor: