Lördagen den 5 februari 2005 vigdes Arne Olsson till biskop i Missionsprovinsen. Biskop Walter Obare Omwanza från Kenya assisterades vid vigningen av biskoparna Leonid Zviki från Vitryssland, David Tswaedi från Sydafrika, Børre Knudsen och Ulf Asp från Norge.

Børre Knudsen ordinerades 1967 som präst i den Norska kyrkan. 1979 frånträdde han den statliga delen av ämbetet (avstod från lön) men fortsatte sin tjänst som präst i Balsfjord utanför Tromsö i Nordnorge – detta som en reaktion mot att fri abort blev inskriven i den norska grundlagen. Børres ärende behandlades i flera rättsinstanser och 1983 fråntogs han ämbetet i den Norska kyrkan. Han fortsatte dock att verka som präst i den på plats etablerade ”valgmenigheten”. I slutet av 1980-talet etablerades ett nätverk för präster och församlingar, under benämningen Strandebarm Prosti. 1991 organiserades Den Norske Kirke i eksil och 1997 vigdes Børre Knudsen till biskop. Detta ämbete hade han t o m november 2008, när han p g a sjukdom trädde tillbaka.

Missionsprovinsens kontakter med biskop Børre har fortsatt genom åren även efter Arne Olssons biskopsvigning 2005, t ex vid en högtid i Tromsö hösten 2007: En historisk prästvigning. Själv hade jag förmånen att träffa biskop Børre i september 2010: Besök i Tromsö.

Kontakterna med Nordnorge har fortsatt med åren, inte minst genom att Missionsprovinsen varit involverad i processen att finna biskop Børres efterträdare:

Det är värt att notera att de ”norska troshjältarna” nyligen uppmärksammats i media:

För grundligare studium av biskop Børres verk och kamp hänvisas till en avhandling, skriven av Richard Skollevoll: Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp.

För drygt ett år sedan fyllde Børre Knudsen 75 år och då uppmärksammades en bok om biskopen med titeln Underveis til Guds evige sommerdag, skriven av Karsten Isachsen. Författaren skriver bl a följande om biskop Børre: – Om hundre år er det kun ett navn som vil bli husket fra norsk kirkehistorie i vår tid, og det er Børre Knudsen. Bortimot alene har han kjempet kampen for det ufødte liv. Se tidningsartikel i ämnet: ‘Bare Børre Knudsen blir husket’.