Ett årsskifte står för dörren. Eftertankar i ljuset av det gångna året och reflektioner inför framtiden är för handen. Från min 2013-kalender och avrapportering noteras bl a följande:

Missionsprovinsens extrainsatta Provinskonvent i mars – se här, etablering av det Evangelisk-lutherska missionstiftet i Finland – se här, konstituering av Det evangelisk-lutherske stift i Norge – se här, biskopsvigning i Finland – se här, Missionsprovinsens Stödförening läggs ner och ersätts med Sankt Sigfrids Trosgemenskap – se här, den första diakonissan vigs för tjänst i Missionsprovinsen – se här, en koinonia i Umeå ansluts till Missionsprovinsen – se här, nordiskt biskopsmöte i Norge – se här, Missionsprovinsen firar sitt 10-årsjubileum – se här, och koinonian i Uddevalla köper Sommarhemskyrkan – se här.

Vill gärna upprepa och påminna om mitt valspråk: Allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes 26:12). Soli Deo Gloria!

Noterar att Svenska kyrkan presenterat sin årskrönika – se här.

Med tanke på det gångna årets teologiska trender, strömningar och överväganden har jag med intresse tagit del av ett par artiklar i tidningen Världen idag. Dessa återspeglar i någon mån vad som varit i fokus inom svensk kristenhet under det gångna året:

Artikelns avslutning är tänkvärd:

Denna reformation som liberala krafter vill se mot en mer odogmatisk och liberal kristendom är utifrån Bibeln och bekännelsetro en mer långtgående deformation än vi hittills sett i svensk kristen historia. Detta eftersom den berör större delar av kristenheten och eftersom dess företrädare i dag befinner sig på maktpositioner.

Är då hoppet ute? Inte alls. För samtidigt med deformationen förenas kristna från alla schatteringar kring det mest fundamentala och kring det som kan betyda verklig reformation: bekännelsen till Jesus som Kristus och Herre, fasthållandet vid kyrkans tro och bönen om den helige Andes utgjutande. Nya, oväntade allianser ser dagens ljus. Dödsrikets portar kan aldrig bli Kristi kyrka övermäktiga!

Med tacksamhet och frimodighet kan vi trots allt lämna året 2013 bakom oss och se framtiden an med tillförsikt:

… uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga … Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen (Judas 3 & 24-25).