Vid några tillfällen har jag informerat om vännen Chris Barnekow i Fort Wayne, USA, under rubriken Scandinavia House.

Engagemanget för Norden är fortsatt levande, inklusive försöken att uppmuntra och stärka relationerna mellan kristna på de två kontinenterna. En viktig del är teologisk utbildning, t ex genom kontakterna mellan Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) och Concordia Theological Seminary (CTS) i Fort Wayne.

Dessa närmanden är aktuella i dessa dagar, dels genom en kurs i Göteborg och dels genom en kurs i Fort Wayne. Chris Barnekow har utvecklat det på sin hemsida:

Kursen i Göteborg är också presenterad på FFG:s hemsida: Master of Sacred Theology.