Efter en mjukstart i början av året – med rätt mycket administrativa åtaganden – följer enligt min almanacka en hektisk månad.

Här är några punkter från planerade aktiviteter i hemlandet:

  • Den 23 januari är det regionalt Prästmöte i Vännäs, Västerbotten. För tredje året i rad arrangeras detta, huvudsakligen för våra Norrlands-präster. Hade sett fram emot detta arrangemang, men har i sista minuten fått avstå p g a ett internationellt åtagande (se nedan). Biskop Lars, provinssekreterare Bengt Birgersson och kyrkoherde Jan-Erik Appell är viktiga resurspersoner i sammanhanget.
  • Den 28 januari har vi besök av två gästande präster från Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Qes Dawit Tufa och qes Befkadu Borena är på ett månadslångt besök i Sverige, arrangerat av ELM-BV. Personligen har jag kopplingar till de två prästerna på flera sätt: qes Dawit deltog vid min biskopsvigning i mars 2010 och själv hade jag förmånen att vara med på qes Befkadus prästvigning i Harar i april 2013: Besök i Etiopien.
  • Den 31 januari samlas Missionsprovinsens Missionsråd för viktiga överläggningar, denna gång i Uddevalla.
  • Den 1 februari återinvigs Sommarhemskyrkan i Uddevalla under namnet Mariakyrkan, något jag rapporterat om en tidigare blogg: Uddevalla igen.
  • Den 10 februari arrangerar biskop Lars och jag ett möte med prästkollegiet i Västkust-regionen. Koinoniorna i Stigen, Uddevalla, Hisingen och Göteborg är respresenterade. Vi behöver samråda om pågående arbete och tänkbara behov och nysatsningar inför framtiden.

Här är några punkter om planerade internationella åtaganden:

  • Den 20–26 januari besöker jag Houston, USA. Under årens lopp har Missionsprovinsen haft nätverkskontakter med en del olika anglikanska sammanhang. The Anglican Mission in the Americas (The Mission) har sänt en generös inbjudan med önskemål om vår närvaro vid deras Winter Conference. Efter samråd i ledningen har vi enats om att jag detta år deltar som observatör – i fjor deltog biskop Göran i konferensen. The Mission kommer f ö under våren att medverka på en missionsdag på Församlingsfakulteten i Göteborg: Temadag 14 mars. Missionsprovinsens Läronämnd arbetar med frågor kring ekumenik, och ett led är att lära känna de anglikanska sammanhangen.
  • Den 3–4 februari deltar Missionsprovinsens biskopar och provinssekreteraren på Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid i Hamar, Norge. I anslutning till nätverksmötet arrangeras på samma plats ett Nordiskt biskopsmöte, den 4–5 februari. Förra mötet hölls i Drammen, Norge – se här.
  • Den 14–16 februari deltar jag i en konferens i Danmark med temat Nyevangelismen i Danmark. Här ges säkert åtskilliga kopplingar till svenska förhållanden, men samtidigt deltar jag med tanke på de drastiska förändringar som också är på gång inom danskt kyrkoliv. Här finns begrepp som valgmenigheder och frimenigheder – väl värda att studera. I december vigdes två predikanter i Evangelisk Luthersk Mission i Danmark till präster: Frimenighed. En av prästerna, Peder Østergård Jensen, skrev nyligen bl a följande till mig: Vi havde bestyrelsesmøde i tirsdags, og bestyrelsen besluttede, at tilkendegive over for jer i Missionsprovinsen, at vi også håber at der kan være en god kontakt til jer.

Alla dessa planer och arrangemang – om Gud så vill! Samtidigt, tack till Er alla som trofast uppehåller ställningarna i koinonior och gudstjänstgemenskaper. Tack för omsorg och förbön, inte minst för oss som ombetrotts evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Vi har samma vädjan som aposteln Paulus framhöll: Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd (Ef. 6:19).