I gårdagens predikan citerade jag – försöker göra det ofta – ”den lilla Bibeln”: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Tidningen Världen idag har i dag en ledare med fokus på mission. Jag stannades upp inför följande tänkvärda reflektion:

Den västerländska teologiskt liberala kyrkans fokus på relativisering av den kristna tron, religionsdialog, nedtoning av allvaret i den kristna förkunnelsen, nedtoning att man kan gå förlorad utan Kristus – allt detta sammantaget leder till att mission reduceras till bara socialt engagemang och religionsdialog. Men äkta mission handlar om att utmana människor till omvändelse, pånyttfödelse och att följa Jesus. (—) Frälsningen och omvändelsen och att grunda församlingar för dem som kommer till tro, är grunden i all kristen mission. Sedan behöver detta gå hand i hand med kampen för rättvisefrågor och kristet socialt engagemang.

Ledaren är väl värd att läsa i sin helhet: Socialt arbete får inte ersätta förkunnelsen.

Med intresse och tacksamhet har jag också noterat att tidningen Kyrka & Folk (nr 7 / 2014) tagit upp missionsfrågorna, sett utifrån ett dokument som utarbetats och antagits av Kyrkornas Världsråd under hösten 2013. Dokumentet är tillgängligt på svenska och engelska:

Gunnar Andersson, redaktionschef för Kyrka & Folk, har på ett förtjänstfullt sätt analyserat och kommenterat dokumentet, dels i sin ledare och dels i en artikel.

I sin ledare lyfter Andersson fram missionsuppdragets sunda balans, förhållandet mellan förkunnelse och diakoni:

Det är alltså värt att notera att just frimodig Jesus-centrerad mission också har haft den tydligaste inverkan på länders utveckling. När missionen alltså har gjort det samma som apostlarna gjorde, förkunnat syndernas förlåtelse i Jesu namn, har det på ett naturligt sätt åtföljts av diakoni och insatser på olika nivåer i samhället. Och inte att förglömma: när människor försonats med Gud leder det också till ett nytt förhållande till medmänniskorna. (—) Om kyrkan prioriterar det som är hennes första kallelse, att förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn, då får övrigt viktigt sin rätta plats och följer på ett naturligt sätt. Jesus har ju också sagt: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Läs ledaren i sin helhet: Sök först …

I den analyserande artikeln framhåller Andersson diverse brister på tydlighet med avseende på frälsningen och den dubbla utgången:

… är det ganska ordrika dokumentet otydligt om vad frälsning egentligen är. Vad frälses vi ifrån och vad frälses vi till? Det är uppenbart att de centralt bibliska perspektiven om Jesu frälsningsgärning för alla människor lyser med sin frånvaro. (—) Sanningen är troligen att de som satt sin prägel på dokumentet inte tror Jesu egna ord om förtappelsens verklighet och därför inte heller ser behovet av Jesu försoningsdöd och av att den blir förkunnad för alla folk. Därmed förlorar deras hänvisning till Joh. 3:16 också sin relevans.

Läs artikeln i sin helhet: Tillsammans för livet – om ett nytt missionsdokument.