I mars har jag undervisning i lite mer koncentrerad form på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG). Det rör sig om grundkursen i Missionsvetenskap med momenten Mission, diakoni & religionssociologi. Uppbyggligt att åter få studera, meditera över och undervisa om den bibliska missionstanken, i GT såväl som i NT. Det är fascinerande att stanna upp inför sångerna om Herrens tjänare, att få se fokuseringen på det globala missionsperspektivet: … Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns (Jes. 49:6). En sanning som Jesus i sin tur påminner om, strax före sin himmelsfärd, när han förmedlar löftet om Anden: … när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg. 1:8).

Från Missionsprovinsens horisont har vi glädjen att få följa några bröder i prästkollegiet och deras familjer i pågående och kommande missionsuppdrag:

Gunn och Bertil Andersson:

Ann-Charlotte och Jan-Ulrik Smetana:

Uppdraget pågår, enligt Jesu befallning och löfte: … detta evangliet om rike skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma (Matt. 24:14).