I Missionsprovinsens prästkollegium finns ett inte så ringa antal pensionerade präster. De utgör en viktig del i arbetet, inte minst som rådgivare, förebedjare och understödjare.

Våra gratulationer går i dag till prästkollegan, prosten Ingvar Hermansson, Horred – på 90-årsdagen! En stor del av livet har jubilaren tillbringat i Afrika, med missionärsinsatser i Zimbabwe och Botswana.

I samband med vår missionstjänst i Kenya hade vi glädjen att för första gången möta makarna Hermansson, när de i januari 1991 besökte familjen Katrina och Rune Imberg (dotter och svärson) på Matongo.

Tidningen Kyrka & Folk (nr 15 / 2014) har uppmärksammat jubilaren. Rune Imberg skriver bl a följande:

Sedan drygt tio år är Ingvar också engagerad i Missionsprovinsen. Alla som känner honom vet att han inte bara är mycket teologiskt medveten utan även en oerhört praktisk person. Det är talande att prosten Ingvar för egen hand har tillverkat två av de tre biskopsstavar som används av Missionsprovinsens biskopar. Materialet härstammar från enebuskar som vuxit på hans egen tomt.

Läs artikeln i sin helhet: Prosten Ingvar Hermansson, Horred, 90 år.