Måndagen den 14 april hade jag förmånen att träffa två kenyanska gäster på genomresa i Sverige: pastor Isaiah Obare och diakonissan Suzzane Nolari, båda verksamma i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) – närmare bestämt i Uhuru Highway-församlingen i Nairobi. För en f d Kenya-missionär är det bara så upplyftande att få möta dessa vänner, höra språket, ta del av kultur och tänkande, o s v. Har man väl inplanterats i ett dubbel-kulturellt liv så mår man inte riktigt bra om någon av dem kommer till korta.Isaiah o Suzzane

Vännerna hade varit på en missionskonsultation i Finland, under rubriken Your Kingdom Come. Se även den officiella hemsidan Your Kingdom Come.

Det var glädjande att bli uppdaterad om läget i Kenya i allmänhet och om ELCK i synnerhet. Kyrkan har genom senare år upplevt en del bekymmer och svårigheter, bl a ledarskapskriser. Dessa är under bearbetning sett utifrån ett konstitutionellt perspektiv, i bön om att det kommer att få en godartad upplösning under det närmaste året.

Missionsprovinsen har under de gångna åren – på förfrågan från ELCK – samlat in drygt 100 000 kronor till ett missionsprojekt i Taita Taveta. Jag besökte regionen i slutet av 2011: Besök i Kenya.

Insamlade medel från vår sida har ännu inte utbetalats, eftersom inga konkreta planer förmedlats från Kenya om hur detta missionsprojekt skall kunna förverkligas. I mötet med Isaiah och Suzzane gavs anledning att tala i klartext om detta, ja, t o m från vår sida ge uttryck för gåvogivarnas frustration över att insamlade medel ännu inte kunnat ”landa” i Kenya.

För övrigt gläds jag övermåttan av den teologiska medvetenheten och det missiologiska tänkandet i mötet med kenyanska vänner. Den kämpande och stridande Kyrkan har, sett i ett globalt perspektiv, allt mer sitt fokus i det som vi i väst kallar den tredje världen – begreppet Syd är också ett erkänt uttryck.

I samtalet med vännerna kom vi in på de stora bibliska linjerna i Guds missionstrategi. Herrens kallelse till Abraham och det globala löftet: I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade (1 Mos. 12:3), Herrens förnyade löfte genom ”en måltidsgemenskap” (1 Mos. 15). Förbundet förnyas genom patriarkerna Isak och Jakob. En sanning som av Jesus själv bekräftas: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad (Joh. 8:56). Enligt Jesus finns det också ett gigantiskt, eskatologiskt framtidsperspektiv: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket (Matt. 8:11).

Allt detta finns inkluderat i det passionsdrama som nu är för handen, om Jesus Kristus, Herrens lidande tjänare: … Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär (Jes. 53:10-11).Isaiah and Roland