Bönsöndagen står för dörren. När begreppen tacksamhet och bön är i fokus, tänker jag ofta på ett löfte i Psaltaren: Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte (105:4). I Jesus Kristus är vår status inför Gud, trots egna dåliga odds, godartad: I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud (Ef. 3:12). Därför får vi på ett förtroligt sätt göra alla våra behov och önskningar kunniga inför Honom – ingen opassande dagordning är för handen.

I veckans nummer av tidningen Kyrka & Folk finns en artikel (ledare) om bönen, som också inkluderar ett antal goda böneämnen – rekommenderas för studium och meditation!

Den bedjande Kyrkan