I provinssekreterarens rapport för maj 2014 – se här – informerades om att Missionsprovinsen varit föremål för undersökning på lite olika sätt. Docenten Carola Nordbäck vid Umeå universitet har i två artiklar i Svensk Kyrkotidning (nr 25–26 / 2013) forskat kring Missionsprovinsen. Artiklarna finns tillgängliga på nätet för studium:

Ytterligare någon publikation i ämnet är på gång, kanske redan under hösten 2014.