I kyrkliga sammanhang finns det över lag stor konsensus om att framhålla begreppet … människan som skapad till Guds avbild. Den bibliska helhetsbilden om könsrollerna … till man och kvinna skapade han dem … är dock ifrågasatt och under debatt.

I Sverige trädde den könsneutrala äktenskapslagstiftningen i kraft i maj 2009 och i november samma år blev det möjligt att i Svenska kyrkan få s k samkönad vigsel.

För fem år sedan publicerades i Missionsprovinsens regi uttalandet Biskopsbrev om äktenskapet, vars innehåll fortfarande håller måttet – väl värt att studera!

Glädjande nog finns det – mitt i all förvirring – tydliga vittnesbörd om Guds goda ordning med avseende på äktenskap och familjeliv. I dagarna har ett pastoralt brev publicerats av biskop Hans-Jörg Voigt i Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK): A Pastoral Letter Encouraging Young People to Marry and Raise Children.

Det pastorala brevet är tillgängligt på tyska respektive engelska.

I början av september möts biskoparna från Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge i Helsingfors. Vid det mötet finns också SELK-biskopen Hans-Jörg Voigt med, bl a för att dryfta våra europeiska och internationella relationer.