Det är snart tio månader sedan jag rapporterade om att biskop Risto Soramies fråntagits sitt ämbete i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Finsk avkragning.

I dagarna har ett liknande fall konstaterats: Juhana Pohjola förlorade prästämbetet.

En av Pohjolas prästkollegor i det Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland har följande att rapportera i ärendet: Dean of the Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland, Rev Juhana Pohjola, Defrocked by the National Church.

Dekanen Pohjola har själv kommenterat saken på finska: Erotettu.