Den 2–3 september arrangerades ett nordiskt biskopsmöte i Helsingfors, forum för Missionsprovinsen i Sverige, Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland och Det Evangelisk-Lutherske Stift i Norge. Från Sverige deltog biträdande biskoparna Lars och Göran, provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad.

Vi uppdaterade varandra om pågående arbete i de olika stiften och hade samråd om det fortsatta samarbetet.

Vännerna i Finland har rapporterat från Nordiska biskoparnas möte i Helsingfors.

Den andra dagen deltog Hans-Jörg Voigt, biskop i Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK), som också är president i International Lutheran Council (ILC). Vi dryftade möjligheten för de nordiska stiften att knyta närmare kontakter till internationella sammanhang. Saken har även uppmärksammats i Tyskland: SELK-Bischof Voigt zu Gast in Finnland, och i USA: ILC Chairman meets with Confessional Nordic Bishops in Helsinki.

Jag har tidigare nämnt om biskop Voigt, bl a i bloggen: … till man och kvinna …

 

Helsinki