Missionsprovinsen odlar en del internationella kontakter, bl a via olika sammanhang i USA. Genom åren har kontakten med vännen Chris Barnekov i Fort Wayne varit av stort värde. Om Du inte lärt känna honom – tag del av en artikel i tidningen Kyrka & Folk som jag hänvisat till i en tidigare publicerad blogg: Scandinavia House.

I slutet av juli besökte Bengt Birgersson och jag ett konvent, arrangerat av North American Lutheran Church (NALC), något som vi rapporterat om i Sändebrevet (oktober 2014). Bengt Birgersson har där redogjort för och utvärderat vårt besök: Reflexioner efter ett lutherskt konvent i Charleston. I dagarna har vi till ledningen i NALC förmedlat våra observationer och reflexioner – Bengt Birgerssons rapport har översatts till engelska.

Chris Barnekov, som är väl insatt i olika lutherska sammanhang i USA, har utifrån sin horisont kommenterat rapporten: Mission Province Exhorts NALC ”in Swedish Style”.