Helgen 17–19 oktober är sedan en tid tillbaka planerad för besök i Västerbotten. På fredagen träffar jag bl a Gunnar Andersson, som i september tillträdde som missionsgårdspastor på Missionsgården Fridhem i Vännäs. I Sändebrevet (10 / 2014, sidan 8) finns en artikel om familjen Andersson – läs här. Artikeln är även tillgänglig på följande länk: Ny missionsgårdspastor i Vännäs.

Jan-Ulrik Smetana, som i många år tjänstgjort på Missionsgården Fridhem, har tillsammans med familjen nyligen påbörjat missionstjänst i Peru. Följ dem gärna på bloggen: Borta blir hemma… I dagarna har familjens bönebrev för oktober kommit oss tillhanda: Landat i Arequipa.

Lördag–söndag är det visitation i Evangelisk Luthersk Församling Umeå. Församlingen anslöts till Missionsprovinsen i juni 2013 – bakgrunden finns i artikeln: Ny koinonia i Västerbotten.

– Allt om Gud vill!