Fredagen den 28 november fattade den finska riksdagen ett beslut om en jämlik äktenskapslag med rösterna 105–92. Bakgrunden är ett s k medborgarinitiativ som togs under 2013, då 167 000 personer undertecknade ett sådant önskemål. Ärendet går nu vidare till utskottsberedning och därefter fattas beslut om när lagändringen kommer att äga kraft.

Tidningen Kyrkpressen har sammanfattat några av reaktionerna i den Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland:

Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland har genom biskop Risto Soramies gjort ett markant uttalande i frågan, som jag med tacksamhet förmedlar för vidare läsning: