Missionsprovinsen i Sverige odlar kontakter med olika internationella sammanhang, bl a via International Lutheran Council (ILC). Genom åren har kontakter knutits till The Evangelical Lutheran Church of England (ELCE), med rötter från slutet av 1800-talet. ELCE konstituerades 1954, efter mångårig kontakt med The Lutheran Church-Missouri Synod (LCMS).

ELCE har ett 15-tal församlingar och bedriver ett omfattande radioarbete: Lutheran Radio UK. Teologisk undervisning ges vid Westfield House i Cambridge. ELCE har en publikation: The British Lutheran. I senaste numret (november 2014) fanns en artikel med nordisk bakgrund, en rätt utförlig presentation av Missionsprovinsen i Sverige och det Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland – läs här (sidorna 37-47).