Missionsprovinsen i Sverige har nyligen firat “10-årsjubileum”: Missionsprovinsen – tio år efter den första biskopsvigningen. Saken uppmärksammades ytterligare i tidningen Kyrka & Folk (nr 7 / 2015) under rubriken: Att lyda Gud mer än människor.

Ibland ges signaler om vårt sätt “att övertolka” detta apostoliska vittnesbörd utifrån Missionsprovinsens position och bekännelse. Det finns förvisso anledning att pröva sig själv, att man inte missbrukar eller på ett osunt sätt utnyttjar något för sitt eget syfte. Nu är vi trots allt inte ensamma om att påtala denna bekännelse, som djupast sett har sin anknytning i det första budet – med tillämpad utläggning i Luthers lilla katekes:

Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.

Vad betyder det?

Vi skall frukta och älska Gud mer än något annat och i allt förtrösta på honom.

En av vår samtids aktiva bloggare, författaren, poeten och skribenten Marcus Birro, har den senaste tiden blivit utlämnad i media. Det beror dels på grund av hans kristna bekännelse och dels på en ärlig, rakryggad och välformulerad penna. Det obehagliga media-drevet beskrev han nyligen med orden … De är livrädda allihop. Journalister jagar i flock, äter och dricker i flock, hatar och förtiger i flock. I samma blogg lyfter Birro fram sannings- och kompromissfrågor på ett ironiskt sätt:

Sanningen som något det går att dribbla med. Demokratins apostlar som själva bestämmer vad som får sägas och där sanningen dagligen offras på den politiskt korrekta altare.

Bloggen är bitvis drastisk, men tänkvärd – finns i sin helhet här: Sverige sjunker.

I Galaterbrevet är det enda och sanna evangeliet utsatt för attack. Aposteln är utmanande i sin retorik, mot dem som dras in på kompromissens väg: Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er (Gal. 5:7–8). Tidigare har aposteln framhållit vad som är den givna vägen: … en tro som är verksam i kärlek (Gal. 5:6), som också innefattar ett mått av ödmjukhet: … se till att inte du också blir frestad (Gal. 6:1).