I Missionsprovinsens historia finns ett påtagligt apostoliskt drag med avseende på bekännelsen av sanningen. Aposteln Paulus talar i klartext om detta: Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen (2 Kor. 13:8), ett mönster som Kristi Kyrka i alla tider har som sitt signum.

Missionsbiskop emeritus Arne Olssons valspråk – Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29) – uppmärksammas i festskriften till Arne Olsson som publicerades 2011: Lyda Gud mer än människor.

Ett antal präster med lång tjänstgöring i Svenska kyrkan, som sympatiserar med Missionsprovinsen, har under de gångna åren på olika sätt utsatts för prövning. Komminister emeritus Ragnar Block, med drygt 40 års tjänst i Svenska kyrkan, ställdes i början av februari till svars inför Göteborgs Domkapitel med anledning av åtaganden i Missionsprovinsens verksamhet. Block har nyligen besvarat de frågor som ställts, och dessutom på ett själavårdande sätt förmedlat en tydlig bekännelse. Här är utdrag från hans brev:

För oss som VDM – Guds ords tjänare – gäller att välja sida, med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Vår rätt och skyldighet är att träda fram och förklara, till vägledning för Kristi återlösta på väg mot evigheten, att de som vigts till präster enligt Guds ord och vår kyrkas bekännelseskrifter, men utan medverkan av Svenska kyrkans stift och biskopar – endast av den anledningen att de vill, också i handling, i allt troget följa Skriftens ord och Herrens bud, också i ämbetsfrågan – är insatta i predikoämbetet på Herrens befallning och i god kyrklig’ ordning.

Det är också vår rätt och skyldighet inför Gud enligt Matt 25 kapitel att besöka Kristi minsta bröder och systrar som är missaktade och pariasförklarade men som hungrar efter Guds ords predikan och visar den sanna Kyrkans kännetecken. Flera av dessa är studerande och ungdomar, som går till Svenska kyrkans gudstjänster i sin hemort men saknar biblisk förkunnelse inom räckhåll på studieorten eller där de har sitt arbete, men känner igen Kyrkans kännetecken i Missionsprovinsens sammanhang.

Mycket är försummat av våra skyldigheter att besöka Kristi minsta bröder och systrar. Men när tillfälle har öppnats och vi har fått kallelse kan vi inte av hänsyn till människors bud och stadgar avstå från att följa HERRENS bud. Gamaliels råd, Apg 5:39, är viktigt att tänka på: ”Se till att ni inte strider mot Gud själv.” Jag avser att också fortsättningsvis leda gudstjänster i Missionsprovinsens sammanhang. ”Guds ord bär inte bojor!” 2 Tim 2:9.

Läs korrespondensen i sin helhet – här!

En liknande prövning var för handen även 2012, när Ragnar Block trädde fram med en liknande bekännelse: