I mars månad är två resor till Tyskland inbokade. Den första gjordes den 4-5 till Oberursel utanför Frankfurt – något jag kort redogjort för i notisen Besök i Tyskland.

Den 19-22 mars besöker Jakob Okkels och undertecknad Hanover med omnejd. Vi kommer att ha ett sammanträffande med SELK-biskopen Hans-Jörg Voigt, president i International Lutheran Council (ILC).

I samband med Nordiskt biskopsmöte, vintern 2015 diskuterades ett gemensamt dokument för de tre stiften i Sverige, Finland och Norge. Vid mötet med ILC-presidenten kommer detta samarbete att presenteras och diskuteras, i syftet att nå fram till ett utvidgat internationellt samarbete.

Vidare är vi inbjudna av Gemeindehilfsbund, till ett seminarium i Krelingen med temat Die Gemeinde in der Zerreißprobe zwischen Nachfolge und Verweltlichung. Vårt uppdrag är att redogöra för den andliga situationen i Sverige i allmänhet och för Missionsprovinsens arbete i synnerhet.