För knappt ett år sedan rapporterade jag om Ännu en finsk avkragning.

Nu har det hänt igen! Domkapitlet i Åbo ärkestift beslöt vid sitt möte den 8 april 2015 att frånta fem präster i Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland rätten att utöva prästämbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (ELKF). Prästerna är Sakari Korpinen, Miika Nieminen, Anssi Simojoki, Markku Sumiala och Martti Vaahtoranta.

Saken har uppmärksammats i Finland, även här i Sverige och internationellt:

Det Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland har på sin hemsida rapporterat om ärendet: