Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland höll högtidlig prästvigning i Uleåborg den 14 maj. Anders Alapää, pastor i Korpilombolo gudstjänstgemenskap, deltog i högtiden som Missionsprovinsens representant. Han förmedlade dagen efter följande rapport:

Det var en på alla sätt fin och god dag igår. Vigningsmässan var välbesökt, 280 personer. Jag deltog i procession, handpåläggning och med textläsning. Efter kyrkkaffet hölls en samling i kyrksalen med tal och sång, och jag fick då framföra hälsningar och välgångsönskningar från Missionsprovinsen. Det blev en lång dag, eftersom det sedan på kvällen var middag med fler tal och hälsningar.

Ingen av de vigda går in i någon betald tjänst, men de verkade vara väldigt erfarna och kompetenta. Vid middagen pratade jag med frun till en av de vigda som berättade att de varit missionärer i Afghanistan för Folkmissionen i över 20 års tid med fyra barn. Går det att bedriva mission under sådana förhållanden bör det gå att bygga kyrka i Sverige och Finland av idag, tänker jag.

Tack för förtroendet att representera vårt stift igår. Det var en uppbygglig dag för mig och ett fint minne.

Händelsen har rapporterats på Missionsstiftets hemsida: