I slutet av juni beslutade USA:s högsta domstol att samkönade äktenskap blivit en rättighet i hela landet. Tidigare var detta tillåtet i olika omfattning i 38 av USA:s stater. I 15 delstater var det olagligt. Beslutet var inte enhälligt. Det fattades med minsta möjliga marginal, med röstsiffrorna 5-4.

Svensk media i allmänhet rapporterar i triumfens tecken. I Sverige trädde som bekant den könsneutrala äktenskapslagstiftningen i kraft i maj 2009. Inom Svenska kyrkan är det, efter kyrkomötets beslut, från 1 november 2009 möjligt att få kyrklig samkönad vigsel.

Vad sägs i de kristna sammanhangen? Finns det reaktioner eller har vi börjat “gilla läget”? De två ledande “dagstidningarna” är i ett fall enbart rapporterande och ett annat fall något mer analyserande och kritisk:

Den tydligaste signalen mot beslutet så långt har jag noterat i den romersk-katolska tidskriften Signum: Nationell legalisering av samkönade äktenskap i USA ”en tragisk villfarelse”.

Reaktioner har varit påtagliga i de kristna sammanhangen i USA. Här är några exempel från Christianity Today och The Christian Post:

De evangelisk-lutherska sammanhangen har också agerat och tydliggjort sina ståndpunkter. Några exempel:

Undantag finns givetvis – kyrkor som bejakar beslutet:

Hur ser Missionsprovinsen på frågan? Ja, vi hänvisar fortfarande till ett uttalande från 2009: Biskopsbrev om äktenskapet.

Psalmistens frågeställning känns ännu en gång relevant: När grundvalarna raseras,
 vad kan då den rättfärdige göra? Läs gärna Ps. 11 i sin helhet!