I Missionsprovinsens prästkollegium finns några som tjänstgör utanför Sveriges gränser. En av dem är Bertil Andersson, som tillsammans med sin familj är bosatt i Khovd i västra delen av Mongoliet. Vi har uppmärksammat familjens missionstjänst vid tidigare tillfällen:

Familjen besökte Norge och Sverige under sommaren och har nu återvänt till Khovd. Jag läste nyligen en intervju med familjen: Koffertliv og feriefryd – Familien Andersson på sommerferie fra Mongolia.

För mer information om missionsarbetet: NLM i Mongolia.