Den gångna helgen (11–14/9) tillbringade jag i Västerbotten och Ångermanland. För drygt två år sedan blev Evangelisk Luthersk Församling Umeå knuten till Missionsprovinsen: Ny koinonia i Västerbotten.

Församlingen är, kvantitativt sett, en av de största i Missionsprovinsen med c:a 100 medlemmar och leds av pastor David Appell. Gudstjänstlokalen är belägen centralt i Umeå och har under de gångna åren gått under benämningen Lutherska Kapellet. Nyligen har man gjort ett namnbyte till Sackeuskyrkan – se här. Vid söndagens högmässa deltog ett 90-tal personer.

Församlingen samarbetar med ELM Nord, som har missionsverksamhet i Västerbotten, Norrbotten och Ångermanland. Tre präster i Missionsprovinsen är knutna till detta arbete: David Appell, Gunnar Andersson och Daniel Brandt. Församlings- och pastoralt arbete utförs primärt i tätorterna Umeå, Vännäs, Skellefteå och Piteå. Under det gångna året har försök gjorts att också etablera arbete i Örnsköldsvik. På söndagens eftermiddag hade jag förmånen att, tillsammans med pastor Appell, fira den första högmässan i hyrd lokal centralt i staden. Ett tiotal personer samlades kring Ordet och den heliga nattvarden.

På lördagen hade jag förmånen att träffa och samtala med de tre prästkollegorna i regionen. Det är välgörande att få erfara och konstatera – som aposteln Paulus uttrycker det om sin käre medarbetare Timoteus – “den uppriktiga tron” (1 Tim. 1:5). Och i förlängningen få påminna om den Guds nådegåva som förmedlats genom handpåläggning (1 Tim. 1:6): Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (1 Tim. 1:7).

Planering pågår för att arrangera ett regionalt prästmöte i Norrland i februari 2016. Ytterligare en präst i Missionsprovinsen står i aktiv tjänst i Norrland: Anders Alapää i Korpilombolo.