Deltog i går eftermiddag i ett evenemang på Församlingsfakulteten i Göteborg. Bengt Birgersson, som under 24 år tjänstgjort i Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse (PIBUS) – med omfattande verksamhet i L M Engströms Gymnasium och i Församlingsfakulteten, höll sin avskedsföreläsning över ämnet “Håll fast vid det du lärt”. Jag hoppas att föredraget inom kort kommer att bli tillgängligt för allmänheten. Bengt belyste på ett givande sätt två teman:

  1. Den underbara rättfärdigheten från Gud
  2. Nya testamentets vackra bild av Guds Sons mor Maria.

Hans avslutning förmedlade följande tänkvärda ord:

 Vid ett tillfälle gav Jesus sina lärjungar denna varning (Matt. 16:6): “Akta er för fariséernas och sadducéernas surdeg!” Med surdeg menade Jesus deras lära. Dessa grupper stod på var sin sida om Skriften. Sadducéerna drog sig inte för att dra ifrån det som inte stämde med deras förhållningssätt, ofta en anpassning till ockupationsmakten. Detta har ju sin motsvarighet i många liberala kyrkor idag. Fariséerna däremot fogade till Skriften “de äldstes stadgar”, något som en gång var menat som en hjälp för Israels barn att förstå vad lagen konkret betydde i deras vardag. Med tiden blev dessa stadgar i praktiken den slutliga betydelsen av Skriftens mening. Men i realiteten kom man på flera punkter i strid med det som stod i Skriften. Guds ord står över all tradition och den måste alltid prövas om den håller inför det som står skrivet. Guds Ande har låtit aposteln Johannes avsluta den Heliga Skrift med dessa ord (Upp. 22:18-19):

”För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.”

”Håll fast det du har, så att ingen tar din krona”, hälsade Jesus församlingen i Filadelfia och dess biskop (Upp. 2:11). “Krona” kan ju också översättas med krans. Vi noterade tidigare att Paulus skrev om “rättfärdighetens segerkrans”, som betecknar den frälsning, som är följden av Kristi tillräknade rättfärdighet. Håll fast vid det du har lärt – lägg inte till, dra inte ifrån. Det är skökans väsen att framträda som kyrka genom att lägga något till eller dra något ifrån och därmed göra Guds ord om intet. Det är brudens väsen att “gömma och begrunda” vad profeterna, Kristus och hans apostlar sagt.

Efter föredraget avtackades Bengt under högtidliga former och evenemanget avslutades med måltidsgemenskap och aftonbön.

Det var samtidigt glädjande att denna högtid kunde genomföras i FFGs nya lokaler – den officiella invigningen kommer att äga rum den 14 november.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att nämna att PIBUS, via L M Engströms Gymnasium i Göteborg, har utökat sin verksamhet även till Stockholm. Andreasgymnasiet blir inom kort Johan Movingers Gymnasium.