Biskoparna i Evangelisk Lutherska Missionsstiftet i Finland, Det evangelisk-lutherske stift i Norge och Missionsprovinsen i Sverige möts regelbundet för överläggningar. I början av året var biskopsmötet förlagt till Norge: Nordiskt biskopsmöte, vintern 2015 och denna vecka, fredagen den 6 november, möts vi i Helsingfors. Ett ärende på dagordningen är De nordiska stiftens gemenskap.

Missionsstiftet i Finland håller sitt konvent lördagen den 7 november i Lahti, där den nordiska stiftsgemenskapen också kommer att vara i fokus.

Söndagen den 8 november firas högmässa i den internationella församlingen i Helsingfors: St. Barnabas International Evangelical Lutheran Congregation (IELC). Har fått kallelsen att predika i gudstjänsten, vilket jag hade förmånen att få göra även i maj 2013 – läs här.