December månad har för min del varit en ytterst hektisk tid detta år. Därför har det också varit sparsamt med bloggandet från min sida. Ett och annat har jag dock samlat på mig, vilket jag försöker aktualisera så här på årets sista dag.

Olof Edsinger har i tidningen Världen idag formulerat en tänkvärd artikel med rubriken Inte kallade till överseende med falska profeter. Edsingers formulering … Som ärkebiskop i Svenska kyrkan orsakade Hammar en närmast oöverblickbar skada, framför allt genom sin relativisering av den bibliska uppenbarelsen … fick mig att tänka på vad som fanns på mitt bord för drygt tio år sedan (i min tjänst i ELM-BV).

Bakgrunden fanns i en uppmärksammad predikan om homosexualitet av pingstpastor Åke Green i juli 2003. Efter en anmälan dömde Kalmar tingsrätt i juni 2004 Green till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Efter överklaganden föll domen i Göta hovrätt i februari 2005, varvid Green frikändes.

Dåvarande ärkebiskop K G Hammar hade i sammanhanget ett kontroversiellt uttalade med anknytning till Åke Greens predikan, att Gud under utvecklingens gång skulle ha funnit utsagor i Bibeln förlegade / irrelevanta och därför förpassat dem till historiens skräpkammare (enligt pressmeddelande i Kyrkans Tidning av 2005-01-21).

ELM-BV gjorde en anmälan till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar med anledning av Hammars uttalande. Utförlig information i ärendet finns i tidningen Till Liv, mars 2005 (sidan 17). Ansvarsnämndens beslut av 2005-05-30 föranledde ingen åtgärd gentemot Hammar. Information om detta finns i tidningen Till Liv, augusti-september 2005 (sidan 28).

Saken uppmärksammades i efterhand också i Svenska kyrkans sammanhang, t ex genom en motion till Kyrkomötet 2005: Internationell kriskommission.

Jesus har tydligt förutsagt: Många falska profeter skall träda fram och bedra många (Matt. 24:11), något som bekräftas av apostlarna: Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror (1 Tim. 4:1). Botemedlet mot dessa fenomen är att i uthållighet få sin näring av trons och den goda lärans ord (Matt. 24:13, 1 Tim. 4:6).

HERREN har i sitt Ord också adresserat dessa faror, bl a genom att ett antal brev i NT hanterar kampen mot falska läror – rekommenderas som lämplig nyårsläsning: 1–3 Johannesbreven, 2 Petrusbrevet och Judas brev.