Vecka 3/2016 ägnades huvudsakligen åt internationella åtaganden: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC).

Den gångna helgen hade jag förmånen att för första gången besöka Albanien, ett land som efter andra världskriget blev en kommunistisk stat under en auktoritär regim fram till 1991. Efter ett omtumlande 90-tal har läget i landet stabiliserats och blivit allt mer öppet gentemot den europeiska gemenskapen.

Bakgrunden för besöket har en koppling till en student på Församlingsfakulteten i Göteborg. Jimmy Svenfelt och hustrun Malena, med rötter i Österbotten i Finland, kom till Sverige 2011 för studier på Bibelskola Göteborg. Jimmy fortsatte sedan på FFGs treåriga utbildning och gick hösten 2015 på Lutherstiftelsens pastorala kurs.

I januari 2016 flyttade familjen tillbaka till Finland. En artikel om familjen Svenfelt finns i FFGs tidning Hälsning – nr 6/2015, sidan 11.

Familjen har sina rötter i Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. (LFF). Jimmy har fått kallelse för missionstjänst i Albanien och kommer under det närmaste året med jämna mellanrum att pendla mellan Finland och Albanien. Fr o m 2017 hoppas familjen kunna flytta till huvudstaden Tirana för mer permanenta missionsinsatser. Läs mer om uppdraget: Missionsarbete i Albanien.

LFFs åtagande i Albanien påbörjades i februari 2014 genom Filiz Foundation, en albansk registrerad organisation. I juni 2015 etablerades European Evangelical Lutheran Church och församlingen St Paul, med säte i Tirana. Kontakter finns med en skola i Durres, en hamnstad som enligt traditionen haft besök av aposteln Paulus (Rom. 15:19).

Söndagen den 24 januari prästvigdes Jimmy Svenfelt och Tapani Vähäkangas för tjänst, där jag kallats att assistera ordinatorn Vesa Pöyhtäri vid prästvigningen.

Personligen är jag tacksam och hedrad över att ha fått följa en FFG-student till missionstjänst och även att å Missionsprovinsens vägnar få knyta kontakter med LFF i Finland, Sverige, Norge och – Albanien! Via en av våra församlingar, Korpilombolo gudstjänstgemenskap, finns en i någon mån redan etablerad nätverkskontakt.